be haapy תמונת גלריה 1

השיטה שלי

תוכנית העבודה שלהלן הינה חלקית. התוכנית המפורטת תיקבע עם המתאמן ותהיה גמישה לשינויים בהתאם להתקדמות תהליך האימון. 

כל שיחת אימון מורכבת ממעבר על משימות שהמתאמן לקח על עצמו להכין בבית ומנושאים בוערים שהמתאמן מבקש לדון בהם.


 • תשתית ראשונית להגדלת העסק – חוזקות וחולשות של בעלי העסק, חזון, ערכים, תכנית עסקית, זיהוי לקוח אידאלי, נישה ועוד.
 • עובדים מתאימים – יצירת מבנה ארגוני, גיוס והכשרת עובדים והכנת תשתית שתסייע להישארותם בעסק לשנים רבות. 
 • פיתוח חברה עם עובדים שמחים  - עובדים שמחים = לקוחות מרוצים = עסק מצליח.
  שימוש בהוקרות, משוב בונה, שימוש ב- "כן ו...", פסיכולוגיה חיובית ועוד.
 • יצירת הנהלה בחברה - לסייע לבעלי העסק בתפעול השוטף של העסק.
 • נישה – איתור הנישה המתאימה והגדרת הלקוח האידאלי.
 • שיווק - ללמוד להשתמש בלינקאין ודומיו ככלים בקידום העסק יחד עם ערוצי שיווק נוספים.
 • בניית מסר מנצח – התאמת המסרים השיווקיים של החברה ללקוח.
 • גיוס עזרה חיצונית לעסק – מנהל כספים / שיווק / קידום אתרים וכדומה.
 • דומה מושך דומה -  בחירה וגיוס אנשים שמתאימים לך בגישה שלהם.
 • נתינת ערך ללקוחות מעל ומעבר למצופה.
 • יצירת מערכת חשבונאית תקינה – כולל דוחות כספיים סדורים וגבייה עקבית.
 • מכירות – יצירת מערכת ניהול לידים ויכולת משופרת להפיכתם ללקוחות.
 • SWOT לניתוח חוזקות חולשות.
 • שימוש בשבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד (סטיבן קובי) - כגישה מרכזית לכל מנהל ועובד.
השיטה שלי
השיטה שלי
השיטה שלי