be haapy תמונת גלריה 1

השיטה שלי

המטרה: עסק מצליח, עסק שיכול לעבוד בלעדיך.
בגדול: לשפר מנהיגות אישית, לגייס אנשים טובים, לבנות שיטה בעסק, לזהות לקוחות שמתאימים לעסק לעבוד על המסר שלך.
תוכנית העבודה שלהלן הינה המלצה בלבד. התוכנית המפורטת תיקבע עם המתאמן ותהיה גמישה לשינויים בהתאם להתפתחויות.כל שיחת אימון מורכבת ממעבר על משימות שהמתאמן לקח על עצמו להכין בבית ומנושאים בוערים שהמתאמן מבקש לדון בהם.

 
שלבים בתוכנית העבודה:
ניתוח פערים ממוקד להבנת מצב העסק ויצירת תשתית לאימון.
 
תשתית
 • חוזקות וחולשות
 • חזון – העסק כפי שיהיה בעתיד
 • ערכים של החברה ותרבות ארגונית
 • מיומנויות ניהוליות
 • שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד (סטיבן קובי)
 • ניהול זמן
 • איתור ההוצאות בעסק
 • מעבר על דוחות כספיים
 • תקציב בסיס לשנה ראשונה
 
מנהיגות וניהול
 • מדדים – יצירת דף מדדים לניהול העסק
 • מבנה ארגוני התומך בצמיחת העסק, והגדרת תפקידים בעסק
 • זיהוי מערכות בעסק וכתיבת הנהלים המתאימים
 • תהליך גיוס עובדים טובים לעסק
 • חניכת עובדים
 • שימוש בפסיכולוגיה חיובית בעסק
 • הוקרות כחלק מחשיבה חיובית
 • כלים מעולם התאטרון כולל "כן ו.." ככלי מקדם
 
מיתוג ושיווק
 • בניית ההבטחה ללקוח
 • קווים לדמות הלקוח האידאלי שלך
 • הבנת הסיבות מדוע לקוח רוכש ממך
 • בידול מול מתחרים ויצירת מסר מנצח
 • יצירת שיטה לקבלת לידים
 • עץ השיווק – מגוון שיטות לשיווק בעסק
 • לינקדאין ככלי מרכזי בעבודה
 
כספים
 • תקציב לעסק
 • מעקב חודשי/ רבעוני / שנתי
 • תזרים מזומנים
 • הגדרת כרית מזומנים בעסק
 • תהליך גבייה מסודר
 • תהליך הוצאת חשבוניות סדור
 • דוחות כספיים מסודרים
 • שימוש ב CFO חיצוני

 

מכירות
 • הגדרת תהליך מכירה מיטבי
 • הבנת תהליך מכירה קרה וטיפול בהתנגדויות
 • הבנת כאבי הלקוח
 • קבלת הפניות
 • תסריטי שיחה
  
יצירת ערך ללקוח
 • שירות שיגרום ללקוח שלך להגיד "עשר!"
 • כיצד לגרום ללקוח להישאר לאורך זמן – שימור לקוחות
 • "לתת להם חמוצים" – לתת ערך ללקוח
 • חדשנות בעסק
השיטה שלי
השיטה שלי
השיטה שלי